KUIPS

Kolej Universiti Islam Perlis

Rektor

rektor kuips
rektor kuips

SAHIBUL FADHILAH PROFESOR DATO’ KAYA BAKTI DR. MOHD RADZI
BIN HAJI OTHMAN

BA Kulliyat al-Da’wah Wa Usuluddin, Universiti Islam Madinah, Saudi Arabia. MA Hadith, Universiti Islam Madinah, Saudi Arabia. PhD Hadith, Universiti Islam Madinah, Saudi Arabia

1) Pensyarah, Bahagian Pengajian Islam , Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan, Universiti Sains Malaysia (Mac 1986 – Disember 1992)


2) Prof. Madya, Bahagian Pengajian Islam , Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan, Universiti Sains Malaysia (Januari 1993 – 2007)


3) Prof. Madya (Kontrak), Bahagian Pengajian Islam , Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan, Universiti Sains Malaysia (28 Disember 2007 – 28 Disember 2016)

1) Tokoh Ma’al Hijrah Negeri Perlis 1427H (2006)

2) Tokoh Dakwah USM 1427H (2006)

3) Tokoh Ma’al Hijrah Negeri Pulau Pinang 1432H (2011)

4) Pengurniaan Darjah Kebesaran (Dato’ Kaya Bakti) Perlis (2011)