KUIPS

Kolej Universiti Islam Perlis

Jawatankuasa Pengurusan Eksekutif

rektor kuips

SAHIBUL FADHILAH PROFESOR DATO’ KAYA BAKTI DR. MOHD RADZI BIN HAJI OTHMAN

PENGERUSI / REKTOR

PROFESOR MADYA DR MOHD AKRAM BIN DATO' DAHAMAN @ DAHLAN

TIMBALAN REKTOR AKADEMIK & ANTARABANGSA

MAZLAN BIN MOHD IBRAHIM

PENOLONG REKTOR PEMBANGUNAN PELAJAR & ALUMNI


BADRUL HISHAM BIN ABD RAHMAN

PENOLONG REKTOR PEMBANGUNAN, KORPORAT & JARINGAN INDUSTRI

Rohana

ROHANA BINTI ZAINOL

PENDAFTAR

MAZLAN BIN ZOLKIFLI

BENDAHARI

FAUZIAH BINTI MOHD SAFAR

PENASIHAT UNDANG- UNDANG

Noriyah

NORIYAH BINTI ABDUL RAZAK

KETUA PUSTAKAWAN