Logo-KUIPs-full

+604 - 9851 867

info@kuips.edu.my

IJAZAH SARJANA MUDA PERBANKAN DAN KEWANGAN ISLAM (KEPUJIAN) (MQA/FA 4311) [R/343/6/0157]

//kuips.edu.my/v4/wp-content/uploads/2017/09/bach-of-islamic-banking.jpg
1 NAMA PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERBANKAN DAN KEWANGAN ISLAM (KEPUJIAN) (MQA/FA 4311) [R/343/6/0157]
2 MAKLUMAT/PENGENALAN PROGRAM Program ini bertujuan menyediakan graduan dengan pengetahuan dan kemahiran yang mencukupi untuk mengambil tanggungjawab yang sesuai dengan tahap autonomi yang lebih tinggi daripada pemegang Diploma. Para siswazah harus mempunyai keupayaan untuk membantu organisasi Islam dan pelanggan mereka. Program ini merujuk kepada kelayakan yang lebih tinggi membolehkan mereka mendapat pengiktirafan dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah, membezakan antara kewangan konvensional dan Perbankan Islam, prinsip dan teori takaful dan perbankan. Para siswazah juga dapat berkomunikasi dengan berkesan dan kemahiran persembahan, dapat menganalisis maklumat dan data untuk menyelesaikan masalah, mengambil tanggungjawab, membuat keputusan profesional, menyesuaikan diri dan menyumbang kepada pengurusan. Program ini juga dapat menyediakan graduan untuk masuk ke dalam kajian pascasiswazah dan penyelidikan.
3 STRUKTUR KURSUS
4 JUMLAH JAM KREDIT 120 JAM KREDIT (PELAJAR TEMPATAN)
5 TEMPOH PENGAJIAN 3 TAHUN
6 YURAN PENGAJIAN
 • RM 34,100 (PELAJAR TEMPATAN)
 • RM 40,230 (PELAJAR ANTARABANGSA)
7 PENGAMBILAN
 • Februari
 • September
8 SYARAT KEMASUKAN

  i. Lulus Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) dalam dua (2) mata pelajaran dan Lulus Matematik di peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM); ATAU

  ii. Lulus Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) dengan mendapat sekurang-kurangnya pangkat Jayyid dan Lulus Matematik di peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) atau setara; ATAU

  iii. Lulus A Level dengan mendapat Lulus Penuh dalam dua (2) mata pelajaran; ATAU

  iv. Lulus Unified Examination Certificate (UEC) dengan mendapat sekurang-kurangnya gred B dalam lima (5) mata pelajaran termasuk Matematik; ATAU

  v. Lulus Foundation / Program Asasi / Asas daripada institusi yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia dengan mencapai PNGK minimum 2.00; ATAU

  vi. Lulus Matrikulasi Kementerian Pendidikan Malaysia dengan mencapai PNGK minimum 2.00; ATAU

  vii. Lulus Diploma (Tahap 4, KKM) dalam bidang Muamalat & Kewangan Islam dengan minimum CGPA 2.50. *Kemasukan dengan CGPA di bawah 2.50 (tidak kurang daripada 2.00) dibenarkan tertakluk kepada proses penilaian dalaman.

  viii. Kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya oleh Kerajaan Malaysia.

Fill In Enquiry form and our Counselors will Contact you soon