Logo-KUIPs-full

+604 - 9851 867

info@kuips.edu.my

IJAZAH SARJANA MUDA PERAKAUNAN (KEPUJIAN) (MQA/PA 9334) [N/344/6/0505]

IJAZAH SARJANA MUDA PERAKAUNAN cover
1 Name of Major IJAZAH SARJANA MUDA PERAKAUNAN (KEPUJIAN) (MQA/PA 9334) [N/344/6/0505]
2 Information about The Major Program perakaunan di peringkat Ijazah Sarjana Muda bertujuan untuk memberi pendedahan kepada graduan mengenai ilmu pengetahuan dan kemahiran perakaunan yang membolehkan para graduan menjadi profesional akauntan yang berpotensi serta mempunyai nilai kepimpinan yang dinamik dan inovatif serta berintegriti dan mempunyai nilai etika yang tinggi.
3 Course Structure
4 Total credit hours 132/133 JAM KREDIT
5 Duration of study 3 TAHUN
6 Fees
 • RM 44,740 (PELAJAR TEMPATAN)
 • RM 49,140 (PELAJAR ANTARABANGSA)
7 Intakes
 • Februari
 • September
8 Admission requirement
  i. Memperoleh Band 2 di dalam Malaysia University English Test (MUET); DAN

  ii. Lulus Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya Gred C+ (NGMP 2.33) dalam dua (2) mata pelajaran dan Kepujian dalam mata pelajaran Matematik serta Lulus mata pelajaran Bahasa Inggeris di peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM); ATAU

  iii. Lulus Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) dengan mendapat sekurang-kurangnya pangkat Jayyid dan Kepujian dalam Matematik serta Lulus mata pelajaran Bahasa Inggeris di peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM); ATAU

  iv. Lulus Diploma (Tahap 4, KKM) dalam bidang Perakaunan atau bidang yang berkaitan dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.50 dan Kepujian dalam mata pelajaran Matematik dan Lulus mata pelajaran Bahasa Inggeris di peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM); ATAU

  v. Lulus Matrikulasi / Asasi dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK minimum 2.50 dan Kepujian dalam Matematik serta Lulus mata pelajaran Bahasa Inggeris di peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM); ATAU

  vi. Kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya oleh Kerajaan Malaysia.

Fill In Enquiry form and our Counselors will Contact you soon