Logo-KUIPs-full

+604 - 9851 867

info@kuips.edu.my

IJAZAH SARJANA MUDA PENGURUSAN MUAMALAT (KEPUJIAN) (PENGURUSAN HARTA) (MQA/PA 8422) [N/345/6/4069]

//kuips.edu.my/v4/wp-content/uploads/2017/11/bach-of-muamlat-wealth.jpg
1 NAMA PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PENGURUSAN MUAMALAT (KEPUJIAN) (PENGURUSAN HARTA) (MQA/PA 8422) [N/345/6/4069]
2 MAKLUMAT/PENGENALAN PROGRAM Matlamat program ini adalah melahirkan graduan yang mempunyai pengetahuan dalam bidang pengajian pengurusan harta Islam yang mampu memberi khidmat secara profesional dan beretika kepada agama dan Negara. Program ini juga bakal melahirkan seorang pegawai yang berdaya saing dan boleh ditempatkan di institusi-institusi pengurusan harta Islam milik kerajaan ataupun swasta.
3 STRUKTUR KURSUS
4 JUMLAH JAM KREDIT 120/121 JAM KREDIT
5 TEMPOH PENGAJIAN 3 TAHUN
6 YURAN PENGAJIAN
 • RM 40,480 (PELAJAR TEMPATAN)
 • RM 44,100 (PELAJAR ANTARABANGSA)
7 PENGAMBILAN
 • Februari
 • September
8 SYARAT KEMASUKAN
  i. Lulus Matrikulasi atau Asasi yang diiktiraf dengan sekurang-kurangnya PNGK minimum 2.00 dan Lulus Matematik di peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) atau setara dengannya; ATAU

  ii. Lulus Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM) dengan lulus penuh dua (2) mata pelajaran atau yang setara dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dan Lulus Matematik di peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) atau setara dengannya; ATAU

  iii. Lulus Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) dengan mendapat sekurang-kurangnya pangkat Jayyid dan Lulus Matematik di peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) atau setara dengannya; ATAU

  iv. Lulus Diploma (Tahap 4, KKM) dalam bidang Muamalat & Kewangan Islam dengan minimum CGPA 2.50. *Kemasukan dengan CGPA di bawah 2.50 (tidak kurang daripada 2.00) dibenarkan tertakluk kepada proses penilaian dalaman.

  v. Mana-mana Diploma lain (Tahap 4, KKM) dengan PNGK sekurang-kurangnya 2.50; ATAU

  vi. Kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya oleh Kerajaan Malaysia.

Fill In Enquiry form and our Counselors will Contact you soon