Logo-KUIPs-full

+604 - 9851 867

info@kuips.edu.my

IJAZAH SARJANA MUDA PENGAJIAN ISLAM (KEPUJIAN) (MQA/PA 7412) [N/221/6/0183]

IJAZAH SARJANA MUDA PENGAJIAN ISLAM cover
1 NAMA PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PENGAJIAN ISLAM (KEPUJIAN) (MQA/PA 7412) [N/221/6/0183]
2 MAKLUMAT/PENGENALAN PROGRAM Program ini mendedahkan pelajar kepada bidang Pengajian Islam dan Bahasa Arab untuk memahami Islam secara mendalam. Program ini dijangka dapat melahirkan garduan yang beretika dan profesional dalam memajukan Negara dan agama.
3 STRUKTUR KURSUS
4 JUMLAH JAM KREDIT 120 JAM KREDIT
5 TEMPOH PENGAJIAN 3 TAHUN
6 YURAN PENGAJIAN
 • RM 36,390 (PELAJAR TEMPATAN)
 • RM 41,700 (PELAJAR ANTARABANGSA)
7 PENGAMBILAN
 • Februari
 • September
8 SYARAT KEMASUKAN
  i. Lulus Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) dalam dua (2) mata pelajaran dan salah satu daripadanya dalam mata pelajaran yang berkaitan dengan Pengajian Islam; ATAU

  ii. Lulus Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) dengan mendapat sekurang-kurangnya pangkat Maqbul; ATAU

  iii. Lulus Diploma (Tahap 4, KKM) dalam bidang Pengajian Islam atau setara dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK minimum 2.00; ATAU

  iv. Lulus Matrikulasi / Foundation / Asasi yang diiktiraf sebagai Asasi Pengajian Islam dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00; ATAU

  v. Kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya oleh Kerajaan.

Fill In Enquiry form and our Counselors will Contact you soon