Logo-KUIPs-full

+604 - 9851 867

info@kuips.edu.my

DIPLOMA SYARIAH (MQA/FA 4859) [N/221/4/0165]

//kuips.edu.my/v4/wp-content/uploads/2020/09/UKK6374-e1599038454890.jpg
1 NAMA PROGRAM DIPLOMA SYARIAH (MQA/FA 4859) [N/221/4/0165]
2 MAKLUMAT/PENGENALAN PROGRAM Program ini telah diperkenalkan untuk menyediakan pengetahuan yang terkini berkaitan Islam yang inovasi, teknologi dan teknik pengurusan industri serta untuk menyediakan pakar profesional yang terkehadapan. Pelajar juga akan diperkenalkan isu Islam semasa berkaitan dalam institusi atau organisasi Islam tempatan, serantau, kebangsaan dan antarabangsa.
3 STRUKTUR KURSUS
4 JUMLAH JAM KREDIT 95 JAM KREDIT
5 TEMPOH PENGAJIAN 2 ½ TAHUN
6 YURAN PENGAJIAN
 • RM 18,950 (PELAJAR TEMPATAN)
7 PENGAMBILAN
 • Februari
 • September
8 SYARAT KEMASUKAN
  Pelajar Tempatan
  i. Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) / GCE O Level dengan mendapat sekurang-kurangnya Kredit dalam tiga (3) mata pelajaran; DAN

  ii. Lulus dalam salah satu mata pelajaran Bahasa Arab ATAU salah satu mata pelajaran Pengajian Islam; ATAU

  iii. Kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya oleh Kerajaan Malaysia

  Pelajar Antarabangsa

  i. Berasal daripada Negara yang menggunakan Bahasa Inggeris sebagai bahasa rasmi; ATAU

  ii. Pelajar antarabangsa yang menggunakan kelayakan akademik dari institusi yang menggunakan Bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar sepenuhnya dan bercadang untuk melanjutkan pengajian ke peringkat lebih tinggi di Malaysia.

  Bagi pelajar antarabangsa yang tidak memenuhi syarat kompetensi Bahasa Inggeris:

  iii. Pelajar antarabangsa dibenarkan mengikuti Kursus Persediaan Bahasa Inggeris dalaman IPT berkenaan tanpa had tempoh masa, namun pelajar masih tertakluk kepada Peraturan Jabatan Imigresen Malaysia yang sedang berkuatkuasa ; DAN

  iv. Pelajar antarabangsa yang mengikuti Kursus Persediaan Bahasa Inggeris dalaman perlu menduduki peperiksaan MUET atau mana-mana peperiksaan yang telah diajarkan kepada The Common European Framework of Reference (CEFR) bagi memenuhi syarat kompetensi Bahasa Inggeris.

Fill In Enquiry form and our Counselors will Contact you soon