Logo-KUIPs-full

+604 - 9851 867

info@kuips.edu.my

DIPLOMA PERBANKAN ISLAM (MQA/FA 4103) [R/343/4/0111]

DIPLOMA PERBANKAN ISLAM cover
1 NAMA PROGRAM DIPLOMA PERBANKAN ISLAM (MQA/FA 4103) [R/343/4/0111]
2 MAKLUMAT/PENGENALAN PROGRAM Program ini bertujuan menyediakan pelajar dalam bidang perbankan Islam dengan membantu dalam perkembangan peribadi dan profesional untuk berkhidmat dalam industri perbankan Islam.
3 STRUKTUR KURSUS
4 JUMLAH JAM KREDIT 92/93 JAM KREDIT
5 TEMPOH PENGAJIAN 2 ½ TAHUN
6 YURAN PENGAJIAN
  • Local Students - RM 17,990
7 PENGAMBILAN
  • Februari
  • September
8 SYARAT KEMASUKAN
    i. Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya Kredit dalam tiga (3) mata pelajaran dan Lulus Matematik; ATAU

    ii. Kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya oleh Kerajaan Malaysia.

Fill In Enquiry form and our Counselors will Contact you soon