Logo-KUIPs-full

+604 - 9851 867

info@kuips.edu.my

DIPLOMA PERAKAUNAN (MQA/PA 9297) [N/344/4/0504]

IJAZAH SARJANA MUDA PERAKAUNAN cover
1 NAMA PROGRAM DIPLOMA PERAKAUNAN (MQA/PA 9297) [N/344/4/0504]
2 MAKLUMAT/PENGENALAN PROGRAM Program perakaunan di peringkat diploma bertujuan untuk menghasilkan pengurus akaun dengan kemahiran teknikal dan pengetahuan asas untuk kerjaya perakauanan di dalam sektor industri dan perdagangan sama ada dalam sektor awam mahupun sektor swasta.
3 STRUKTUR KURSUS
4 JUMLAH JAM KREDIT 91 JAM KREDIT
5 TEMPOH PENGAJIAN 2 ½ TAHUN
6 YURAN PENGAJIAN
 • RM 20,735 (PELAJAR TEMPATAN)
 • RM 23,290 (PELAJAR ANTARABANGSA)
7 PENGAMBILAN
 • Februari
 • September
8 SYARAT KEMASUKAN
  i. Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya tiga (3) Kredit termasuk Matematik dan Lulus mata pelajaran Bahasa Inggeris; ATAU

  ii. Lulus Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) dalam mana-mana mata pelajaran dan Kredit dalam Matematik dan Lulus Bahasa Inggeris di peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM); ATAU

  iii. Lulus Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) dengan mendapat sekurang-kurangnya pangkat Maqbul dan Kredit dalam Matematik dan Lulus Bahasa Inggeris; ATAU

  iv. Lulus Sijil Kemahiran Malaysia (Tahap 3, Kerangka Kelayakan Malaysia, MQF) dalam bidang berkaitan dan Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan sekurang-kurangnya satu (1) Kredit dalam mana-mana subjek dengan Kredit dalam Matematik dan Lulus Bahasa Inggeris; ATAU

  v. Sebarang kelayakan setara yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia.

Fill In Enquiry form and our Counselors will Contact you soon