Logo-KUIPs-full

+604 - 9851 867

info@kuips.edu.my

DIPLOMA PENGURUSAN HARTA ISLAM (MQA/PA 4861) [N/345/4/0776]

//kuips.edu.my/v4/wp-content/uploads/2020/09/UKK2111-e1599039215214.jpg
1 NAMA PROGRAM DIPLOMA PENGURUSAN HARTA ISLAM (MQA/PA 4861) [N/345/4/0776]
2 MAKLUMAT/PENGENALAN PROGRAM Program ini bakal melahirkan graduan yang mempunyai asas dalam bidang pengurusan harta Islam yang boleh diaplikasikan di dalam kehidupan seharian atau diamalkan di dalam industri pengurusan harta Islam yang semakin pesat membangun.
3 STRUKTUR KURSUS
4 JUMLAH JAM KREDIT 92/93 JAM KREDIT
5 TEMPOH PENGAJIAN 2 ½ TAHUN
6 YURAN PENGAJIAN
 • Local Students - RM 18,950
7 PENGAMBILAN
 • Februari
 • September
8 SYARAT KEMASUKAN
  i. Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya Kepujian dalam tiga (3) mata pelajaran; ATAU

  ii. Lulus Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM) / Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM); ATAU

  iii. Lulus Sijil Kemahiran Tahap 3 dalam bidang berkaitan dan SPM minimum satu (1) Kredit; ATAU

  iv. Lulus O-Level dengan mendapat sekurang-kurangnya Gred C dalam tiga (3) mata pelajaran; ATAU

  v. Lulus Unified Examination Certificate (UEC) dalam tiga (3) mata pelajaran; ATAU

  vi. Kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya oleh Kerajaan Malaysia.

Fill In Enquiry form and our Counselors will Contact you soon