Logo-KUIPs-full

+604 - 9851 867

info@kuips.edu.my

ASASI PENGAJIAN ISLAM (MQA/FA 6032) [N/010/3/0365]

//kuips.edu.my/v4/wp-content/uploads/2017/10/slide-5.jpg
1 NAMA PROGRAM ASASI PENGAJIAN ISLAM (MQA/FA 6032) [N/010/3/0365]
2 MAKLUMAT/PENGENALAN PROGRAM Program ini membolehkan pelajar untuk melanjutkan pengajian di peringkat Ijazah dalam bidang Pengajian Islam. Program ini mengukuhkan pelajar dengan ilmu-ilmu Bahasa Arab dan Pengajian Islam sebagai satu keperluan untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat Ijazah Sarjana Muda.
3 STRUKTUR KURSUS
4 JUMLAH JAM KREDIT 50 JAM KREDIT
5 TEMPOH PENGAJIAN 1 TAHUN
6 YURAN PENGAJIAN
 • RM 9,510 (PELAJAR TEMPATAN)
 • 7 PENGAMBILAN
 • Februari
 • September
 • 8 SYARAT KEMASUKAN
   i. Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya Kredit dalam lima (5) mata pelajaran termasuk Bahasa Melayu serta Lulus mata pelajaran Bahasa Arab / Pendidikan Al-Quran & As-Sunnah / Pendidikan Syariah Islamiah / Tasawwur Islam.

   ii. Kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya oleh Kerajaan Malaysia.

  Fill In Enquiry form and our Counselors will Contact you soon