Logo-KUIPs-full

+604 - 9851 867

info@kuips.edu.my

ASASI MUAMALAH (MQA/FA 4110) [R/343/3/0106]

//kuips.edu.my/v4/wp-content/uploads/2017/09/foundationofmuamalah-2.jpg
1 NAMA PROGRAM ASASI MUAMALAH (MQA/FA 4110) [R/343/3/0106]
2 MAKLUMAT/PENGENALAN PROGRAM Program Asasi Muamalah merupakan salah satu program pra-universiti di bawah Fakulti Muamalat & Kewangan Islam, KUIPs. Apabila tamat program ini, pelajar boleh terus menyambung pengajian di peringkat Ijazah Sarjana Muda di KUIPs atau Institusi Pengajian Tinggi yang lain tanpa perlu mengambil Diploma.
3 STRUKTUR KURSUS
4 JUMLAH JAM KREDIT 50 JAM KREDIT
5 TEMPOH PENGAJIAN 1 TAHUN
6 YURAN PENGAJIAN RM6,860.00
7 PENGAMBILAN
 • Februari
 • September
8 SYARAT KEMASUKAN
  i. Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya Kepujian dalam lima (5) mata pelajaran; ATAU

  ii. Lulus Unified Examination Certificate (UEC) dengan mendapat sekurang-kurangnya gred B dalam tiga (3) mata pelajaran; ATAU

  iii. Lulus Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) dengan mendapat sekurang-kurangnya pangkat Maqbul; ATAU

  iv. Lulus O-Level dengan mendapat sekurang-kurangnya Lulus Penuh dalam lima (5) mata pelajaran; ATAU

  v. Kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya oleh Kerajaan Malaysia.

Fill In Enquiry form and our Counselors will Contact you soon